Dům digitálních dovedností

Dům digitálních dovedností (DDD) je moderní volnočasové centrum, zaměřené na vzdělávání s nejnovějšími ICT technologiemi. Nabízí volnočasové aktivity v Plzni pro děti, dospělé i seniory v podobě kurzů a kroužků.

Centrum robotiky

Centrum robotiky v Cukrovarské ulici je další součást DDD se zaměřením na robotiku a drony, přírodní vědy, elektroniku a stavitelství. Hlavní funkcí těchto aktivit je podpora technického a přírodovědného vzdělání.

Pedagogové

DDD poskytuje zdarma vzdělávání pedagogům městských mateřských a základních škol v Plzni v oblasti využívání ICT ve výuce. Kromě seminářů zaměřených na interaktivní pomůcky, nabízí i řadu zajímavých exkurzí.

Novinky

1306, 2017

Interdisciplinární studentská vědecká konference

8.-9.června 2017 se v prostorách CR uskutečnil 7. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference.

1206, 2017

Škrábej, kotě!

Centrum robotiky vyhlásilo soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ. V pátek 9. 6. proběhlo její finále. 

606, 2017

Finále soutěže Vyzkoušej si být učitelem

4. ročník soutěže pro žáky plzeňských základních škol zná vítěze. Ohlédněte se s námi za jejím průběhem.

Technické vzdělávání

Potřeba kvalitního vzdělání je důvodem proč jsme stvořili Dům digitálních dovedností (DDD), Centrum robotiky (CR), proč podporujeme základní školy. Máme ambici vytvořit ucelenou posloupnost technicky orientovaného vzdělávání. Začínáme volnočasovými kurzy, kroužky a příměstskými tábory, v kterých se ti nejmladší dostanou k základům. Pokračujeme do základních škol, které podporujeme v rozvoji interaktivní výuky. S vybranými technicky orientovanými školami, pak připravujeme výuku kybernetiky. Následným krokem je spolupráce s technicky zaměřenými středními školami, kde formou projektů pokračujeme v rozvoji žáků. Závěrečným krokem je pak spolupráce s ZČU, fakultou Aplikovaných věd, kaderou Kybernetiky.

Chceme, aby v Plzni byli v budoucnosti kvalitně vzdělaní lidé a to zejména v oblasti kybernetiky. Tento obor má obrovský potenciál s přesahem do znalostní ekonomiky. Má schopnost generovat pracovní místa, přivádět do Plzně silné firmy schopné dalšího růstu, vytvářet nové podnikatelské příležitosti.

Stojíme na prahu nové průmyslové revoluce, která je nazývána průmyslovou revolucí 4.0. Bez kvalitně vzdělaných odborníků, může Plzeň tato příležitost přinášející práci a výdělek minout.

Zřizovatel

Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ, DIČ: 66362717, CZ66362717

Partneři