Dům digitálních dovedností

Dům digitálních dovedností (DDD) je moderní volnočasové centrum, zaměřené na vzdělávání s nejnovějšími ICT technologiemi. Nabízí volnočasové aktivity v Plzni pro děti, dospělé i seniory v podobě kurzů a kroužků.

Centrum robotiky

Centrum robotiky v Cukrovarské ulici je další součást DDD se zaměřením na robotiku a drony, přírodní vědy, elektroniku a stavitelství. Hlavní funkcí těchto aktivit je podpora technického a přírodovědného vzdělání.

Pedagogové

DDD poskytuje zdarma vzdělávání pedagogům městských mateřských a základních škol v Plzni v oblasti využívání ICT ve výuce. Kromě seminářů zaměřených na interaktivní pomůcky, nabízí i řadu zajímavých exkurzí.

Novinky

2009, 2016

Codeweek! 22.10.

Rok se s rokem sešel a my se i letos (22.10.) zapojíme do celoevropské kódovací kampaně Codeweek. A tentokrát nebudeme v Plzni jediní.

1409, 2016

DVT 2016

9. a 10. září se uskutečnily na plzeňském náměstí Republiky Dny vědy a techniky a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět!

1309, 2016

Učitel IN! 2016

Stejně jako v loňském roce se i letos uskuteční konference Učitel IN, která je určena především učitelům a studentům, kteří mají zájem o problematiku využití ICT ve vzdělávání.

Technické vzdělávání

Potřeba kvalitního vzdělání je důvodem proč jsme stvořili Dům digitálních dovedností (DDD), Centrum robotiky (CR), proč podporujeme základní školy. Máme ambici vytvořit ucelenou posloupnost technicky orientovaného vzdělávání. Začínáme volnočasovými kurzy, kroužky a příměstskými tábory, v kterých se ti nejmladší dostanou k základům. Pokračujeme do základních škol, které podporujeme v rozvoji interaktivní výuky. S vybranými technicky orientovanými školami, pak připravujeme výuku kybernetiky. Následným krokem je spolupráce s technicky zaměřenými středními školami, kde formou projektů pokračujeme v rozvoji žáků. Závěrečným krokem je pak spolupráce s ZČU, fakultou Aplikovaných věd, kaderou Kybernetiky.

Chceme, aby v Plzni byli v budoucnosti kvalitně vzdělaní lidé a to zejména v oblasti kybernetiky. Tento obor má obrovský potenciál s přesahem do znalostní ekonomiky. Má schopnost generovat pracovní místa, přivádět do Plzně silné firmy schopné dalšího růstu, vytvářet nové podnikatelské příležitosti.

Stojíme na prahu nové průmyslové revoluce, která je nazývána průmyslovou revolucí 4.0. Bez kvalitně vzdělaných odborníků, může Plzeň tato příležitost přinášející práci a výdělek minout.

Zřizovatel

Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ, DIČ: 66362717, CZ66362717

Partneři